Här är policyn vi alltid följer under arbete

  • Vi ska följa de lagar som gäller för miljöskydd.
  • Vi arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet för att minska negativ påverkan på miljön genom att använda miljövänliga färger så långt det är möjligt utan att inskränka på kvalitén.
  • Vi ska begränsa uppkomsten av avfall och se till att det mesta återvinnings avfallet återvinns hos våra leverantörer.
  • Vi ska förebygga och minska utsläpp av föroreningar.
  • Miljöpolicyn och miljöarbetet är viktigt och ska vara känt av alla anställda.

Kvalitetspolicy